Legenda (infractiuni la 100.000 locuitori)

> 500  

> 450  

> 400  

> 350  

> 300  

> 250  

> 200  

> 150  

> 100  

> 100  
Rata criminalitatii in Romania
Instructiuni: Rata criminalitatii reprezinta numarul persoanelor condamnate definitiv la 100000 locuitori (se utilizeaza populatia stabila 1 iulie, in anul de referinta).
Sursa datelor: Pana in anul 2004 Ministerul Justitiei, din anul 2005 Consiliul Superior al Magistraturii
Observatii: Populatia la 1 ianuarie/ 1 iulie a fost calculata prin metoda componentelor folosind surse de date administrative pentru migratia externa. Aceste surse nu acopera intregul fenomen migratoriu, mai ales la nivelul emigratiei. Ca atare, exista o subevaluare severa a acestui fenomen care duce la o supraevaluare a populatiei Romaniei.
PIB: este exprimat in miliarde lei si milioane lei RON (incepand cu 1995). Produsul intern brut (PIB), este egal cu suma utilizarilor finale de bunuri si servicii ale unitatilor institutionale rezidente(consum final efectiv, formare bruta de capital fix) plus exporturile minus importurile de bunuri si servicii. Datele pentru perioada 1990-1992 nu sunt disponibile, datorita lipsei surselor de date necesare (ancheta structurala in intreprinderi).
Pentru perioada 1993 - 1994 datele sunt calculate conform metodologiei SEC 79. Pentru perioada 1995-2008 datele sunt calculate conform metodologiei SEC 95 si CAEN Rev.1 si exprimate in milioane lei RON. Seria de date se continua cu matricea CON103F conform SEC 95 si CAEN Rev.2
Click pe fiecare judet pentru a accesa statistica
Selecteaza anul:
Selecteaza anul: